Předuniverzitní program SJTU

Předuniverzitní program SJTU Šanghajské univerzity Jiao Tong - zkráceně SJTUï¼ ‰ je určen pro mezinárodní studenty.
V pre-univerzitním programu SJTU mohou mezinárodní studenti podle potřeby zdokonalit své jazykové dovednosti, akademický výkon a kulturní adaptabilitu, a položit tak pevný základ pro své další vysokoškolské studium.
Proběhne předuniverzitní program SJTU A a předuniverzitní program B. Pre-University Program A a Pre-University Program B are inscenačně. Program A je určen pro studenty, kteří již dosáhli dobré úrovně znalostí čínského jazyka (HSK 4⧠§180 nebo ekvivalent), ale potřebují sanaci akademických předmětů z čínštiny, angličtiny a matematiky, aby splnili požadavky na přijetí vysokoškoláka na SJTU. Program B je vhodný pro studenty, kteří nemají žádné znalosti čínského jazyka, ale dosahují dobrých výsledků v jiných předmětech. Studenti absolvují intenzivní školení čínského jazyka. Mohou také dosáhnout dalšího pokroku v angličtině, matematice a dalších předmětech, aby splnili požadavky SJTUvysokoškolské přijetí.
<1>