Video lekce

Naše lekce čínského videa mají pokrývat celé úrovně od samého začátku až po střední a pokročilou úroveň. Nyní byly video lekce upgradovány na třetí úroveň.
Obsah video lekcí je uspořádán podle učebních návyků studentů. Promluvte si o jedné klíčové znalosti v každé 5-10 minutové lekci. Následuje cvičení video lekce k procvičení znalostí. Ve video lekcích budete s učitelem poslouchat, mluvit, číst, psát a psát v čínštině.
Video lekce jsou krátké a praktické, takže studenti mohou fragmentovaný čas využít k tomu, aby si mohli výuku svobodně uspořádat.
<1>